Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Wat is een spookemigrant? Dat is een persoon die permanent in Frankrijk woont, zonder zich uit Nederland te hebben uitgeschreven. Vaak heeft hij/zij daar ook nog een basisziektekostenverzekering lopen en betaalt hij/zij in Frankrijk geen belasting (wel in Nederland).

Afgelopen week stelde een van de leden hier een vraag onder de titel "Ingeschreven in Frankrijk, Nederland of allebei?"

Ze heeft dat onderwerp plotseling geheel verwijderd, en alle reacties erbij, hoewel ik nog een vraag had gesteld aan dé deskundige op EU-gebied, Jan de Voogd. Hij kon het onderwerp toen helemaal niet meer terugvinden. Wanneer je een onderwerp verwijdert, moet je dat in overleg doen met onze Moderator Anton. Dat staat in de huisregels. Huisregel 8 is in dat geval van toepassing. Anton vindt dan een oplossing. Hij had bijvoorbeeld in het onderhavige geval de naam van de topic starter kunnen vervangen door een alias, zodat deze minder herkenbaar zou zijn. Want dat was de reden dat ze het bericht verwijderde.

Ik had Jan de Voogd gevraagd of werkelijk de "spookemigranten" ten koste komen van degenen, die wél officieel emigreren (met name van de verdragsgerechtigden), doordat zij via de EHIC-kaart artsen en tandartsen bezoeken. Hetgeen Frankrijk aan Nederland jaarlijks in rekening brengt voor de zorgkosten van Nederlanders in Frankrijk zou dan via het omslagsysteem ten laste komen van degenen die wel officieel emigreren. Althans, dat beweerde ik in het verwijderde onderwerp.Janny O. beweerde het tegendeel. Zij beweerde dat alles via de Zorgverzekeringswet loopt en dat de Nederlandse regering een soort verzekering heeft voor hetgeen Frankrijk jaarlijks aan zorgkosten voor Nederlanders in Frankrijk in rekening brengt.

Jan de Voogd antwoordde als volgt:

"Wie ZVW verzekerd in Nederland woont en in Frankrijk bij tijdelijk verblijf zorg nodig heeft kan dat op twee manieren laten doen: rechtstreeks ten laste van zijn Nederlandse zorgverzekeraar. Kosten worden dan gedragen door de zorgverzekeraar. Dat schijnt het meest voor te komen. Andere mogelijkheid is mbv door die verzekeraar afgegeven EHIC kaart naar Vo883/2004. Dan worden de kosten door Frankrijk bij het CAK gedeclareerd en zijn ze ten laste van het Zorgverzekeringsfonds."

En:

"In de berekening van de woonlandfactor komen ze niet tot uitdrukking zo lang Nederland zich baseert op de kostennota's die via de Europese Commissie geregeld worden. Daar zijn de wettelijke kosten gemaakt door verdragsgerechtigden uitgesloten van de berekening van de gemiddelde kosten per Frans verzekerde. Overigens zou de invloed ook niet zo groot zijn, want de meeste kosten worden in Frankrijk natuurlijk gemaakt door Frans verzekerden.

Nederland betaalt verder vanuit het Zorgverzekeringsfonds de hierboven genoemde kosten, en sluit daar geen aparte verzekering voor af. Ook al blijken de via de EHIC gedeclareerde kosten flink te variëren in de tijd (heeft vooral administratieve , moment van declareren, oorzaken). Het Zorgverzekeringsfonds dient natuurlijk ook gewoonweg als "verzekeringsinstrument", zowel voor binnenlandse als buitenlandse kosten."

Janny had dus volkomen gelijk, dat alles via de Zorgverzekeringswet wordt geregeld en dat "spookemigranten" geen enkele invloed hebben op wat Nederland aan verdragsbijdrage inhoudt bij de wél officieel geëemigreerden/verdragsgerechtigden, zoals ik in het verwijderde onderwerp beweerde.

Overigens gaat de Nederlandse regering de woonlandfactor in 2023 vaststellen via het systeem van de WHO, volgens het System of Health Accounts (SHA), hetgeen ook de Vereniging Belangenbehartiing Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) heeft bepleit.


 

 

Weergaven: 6108

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20220917, Migratie, Naslagwerk, Overheid

Reactie van John op 18 September 2022 op 13.35
En wat heeft dat voor gevolg voor de woonlandfactor?
Reactie van Janny O. op 18 September 2022 op 13.40

John, over een paar weken zullen we het weten.

Reactie van Max Boret op 18 September 2022 op 13.54

John, even mijn vinger in de lucht steken, en....

ja hoor, de woonlandfactor gaat omhoog!


Overleden
Reactie van Jan de Voogd op 18 September 2022 op 14.15

@Janny O.

 Frankrijk (= behandelaars) stuurt, zoals uit mijn toelichting in het eerste bericht kan worden afgeleid, wel degelijk rekeningen voor toeristen uit Nederland die in Frankrijk zorg verkrijgen (en tijdelijk verblijvenden in het algemeen) naar Nederlandse zorgverzekeraars.

Jekunt ook als toerist vooruitbetalen voor in Frankrijk verleende zorg en de nota naar je verzekeraar betalen. Die betaalt dan naar de polisvoorwaarden die je hebt.

Daarnaast sturen de autoriteiten een afrekennota indien de zorg via de EHIC verleend is (onder Vo883/2004 art. 27) naar het CAK (op basis van de werkelijk gemaakte kosten).

 De Patientenrichtlijn (opgedragen ter uitvoering aan CAK) is ook nog in te roepen voor betaling van in Frankrijk genoemde kosten. Of dat meerwaarde heeft t.o.v. direct declareren bij de zorgverzekeraar is echter de vraag. Onder omstandigheden kan dat wel gunstig zijn t.o.v. gebruik van de EHIC kaart, namelijk om eigen bijdragen in Frankrijk betaald te krijgen. Dat zou kunnen voor zover het factuurbedrag incl. de eigen bijdrage nog binnen het tarief valt dat in Nederland vergoed zou worden.


Overleden
Reactie van Jan de Voogd op 18 September 2022 op 14.18

@Max Boret

 Of de woonlandfactor voor Frankrijk omhoog gaat per 2023 valt af te wachten. Op basis van het CBS rapport daarover zou dat met 4 procentpunten zijn met gebruikmaking van 2018 gegevens. Het CBS gaat echter eerst nog actualiseren. Bovendien voorziet VWS in een geleidelijke ingroei (3 jaren)  in een nieuw systeem van vaststelling van de woonlandfactor m.b.v. SHA cijfers.

Reactie van John op 18 September 2022 op 14.24
Iedereen hier in de omgeving klaagt steen en bern over de ziekenzorg.Amper dokters,die die er zijn nemen geen patienten meer bij,en meestal zijn ze dan na enige maanden weer weg.Feit is dus dat het zorgsysteem gewoon achteruitbolt.
Als de Nederlandse ambtenaren vinden dat de woonlandfactor moet stijgen gevrn ze in feite toe dat het in Nl nog slechter gesteld is.
En dit is dus gewoon praktijkervaring.
Reactie van Max Boret op 18 September 2022 op 14.26

Jan de woonlandfactor is een farce.

Nederland gaat er van (in vergelijking met het basispakket Nederland) uit dat je 89,18% van dit pakket als zorg zou krijgen in Frankrijk. Nederland met Frankrijk vergelijken lijkt mij al een ondoenlijk iets, maar de zorg is hier maar 60 of 65% vergoed.

Dus de woonlandfactor zou tussen de 60 en 65% moeten liggen.

Om tot 100% verzekerd te geraken (dus net als in Nederland met de basisverzekering) moet je een mutuelle nemen die ook aardig wat geld kost. Ik weet dat er mensen zijn die geen mutuelle of een goedkope mutuelle nemen, maar als je wat ouder wordt en 'wat hebt' kan je niet dat risico lopen.

In Nederland, bij het CAK en ministerie, geven ze aan dat de mutuelle gezien wordt als aanvullende verzekering, dus niet meegenomen wordt in de berekeningen.

Dit is een (goedkope) denkfout want de mutuelle is een deel van je basisverezkering om tot 100% verzekerd te geraken.


Overleden
Reactie van Jan de Voogd op 18 September 2022 op 14.34

@ Max Boret

 Ja, dat Nederland de mutuelle verzekering als aanvullend ziet is juist naar de normen van Vo883/2004.  Het is immers geen verplichte wettelijk zorg.

 Het zou inderdaad slim zijn te trachten die mutuelle wel verplicht te maken en wel zodanig dat die in elk geval de 35 -40% dekt van de eigen bijdragen die men in Frankrijk moet betalen (overigens niet iedereen: er zijn nogal wat uitzonderingen op).  Dan zou de woonlandfactor naar ongeveer 1,4 gaan voor Frankrijk maar VWS heeft het voornemen die te gaan maximeren op 1, voor alle woonlanden. Ik zou zeggen: verdragsgerechtigden in Frankrijk- tracht te bewerkstelligen dat de eigen bijdragen in Frankrijk zodanig verminderd /afgeschaft worden dat je geen mutuelle meer nodig hebt. Je betaalt dan evenveel als in Nederland voor een pakket waarvan sommigen zeggen dat het beter zou zijn dan het Nederlandse (al blijkt dat niet uit Europees consumentenonderzoek).

 Die 89,18% kan ik niet plaatsen: wat bedoel je en hoe kom je eraan?


Overleden
Reactie van Jan de Voogd op 18 September 2022 op 15.19

@Max Boret

 Ter aanvulling: met dei 89,18% bedoel je natuurlijke de woonlandfactor voor Frankrijk. Dat is inderdaad de wettelijk verplichte zorg per verzekerde in Frankrijk t.o.v. de vergelijkbare in Nederland. Dus zonder kosten die aanvullend zijn, en (vaak) verzekerd via de mutuelle. Zie verder hierboven: zouden die wel meegeteld worden in de woonlandfactor dan zou die stijgen tot ongeveer 1,4, dus niet dalen tot 0,60 tot 0,65.

Reactie van Max Boret op 18 September 2022 op 16.30

Ja, jij bent dé expert, dus moet ik wel haast met je eens zijn!

1 vraag: als ik in Nederland 120 euro voor mijn basisverzekering betaal, dan ben ik voor ziektekosten 100% verzekerd.

In Frankrijk verzekerd zou ik dan niet die 120 euro aan het CAK betalen, maar 89.19/100 = €107,02

Voor die €107,02 ben ik dan 60-65% verzekerd, de overige 35-40% moet ik zelf ophoesten, of verzekeren via een mutuelle, die voor mensen van mijn leeftijd al gauw 100 euro per maand kost.

Ergo, waar ik in Nederland voor 120 euro 100% basisverzekering heb, betaal ik in Frankrijk 2017 euro.

Dus waarom bij een 100% verzekering in Frankrijk de woonlandfactor zou moeten stijgen begrijp ik niet, in mijn optiek zou de woonlandfactor moeten zakken naar 60%.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

Laatste nieuws uit Frankrijk

© 2024   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden