Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

     

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   ||  LIFTCENTRALE ||

Wat is een spookemigrant? Dat is een persoon die permanent in Frankrijk woont, zonder zich uit Nederland te hebben uitgeschreven. Vaak heeft hij/zij daar ook nog een basisziektekostenverzekering lopen en betaalt hij/zij in Frankrijk geen belasting (wel in Nederland).

Afgelopen week stelde een van de leden hier een vraag onder de titel "Ingeschreven in Frankrijk, Nederland of allebei?"

Ze heeft dat onderwerp plotseling geheel verwijderd, en alle reacties erbij, hoewel ik nog een vraag had gesteld aan dé deskundige op EU-gebied, Jan de Voogd. Hij kon het onderwerp toen helemaal niet meer terugvinden. Wanneer je een onderwerp verwijdert, moet je dat in overleg doen met onze Moderator Anton. Dat staat in de huisregels. Huisregel 8 is in dat geval van toepassing. Anton vindt dan een oplossing. Hij had bijvoorbeeld in het onderhavige geval de naam van de topic starter kunnen vervangen door een alias, zodat deze minder herkenbaar zou zijn. Want dat was de reden dat ze het bericht verwijderde.

Ik had Jan de Voogd gevraagd of werkelijk de "spookemigranten" ten koste komen van degenen, die wél officieel emigreren (met name van de verdragsgerechtigden), doordat zij via de EHIC-kaart artsen en tandartsen bezoeken. Hetgeen Frankrijk aan Nederland jaarlijks in rekening brengt voor de zorgkosten van Nederlanders in Frankrijk zou dan via het omslagsysteem ten laste komen van degenen die wel officieel emigreren. Althans, dat beweerde ik in het verwijderde onderwerp.Janny O. beweerde het tegendeel. Zij beweerde dat alles via de Zorgverzekeringswet loopt en dat de Nederlandse regering een soort verzekering heeft voor hetgeen Frankrijk jaarlijks aan zorgkosten voor Nederlanders in Frankrijk in rekening brengt.

Jan de Voogd antwoordde als volgt:

"Wie ZVW verzekerd in Nederland woont en in Frankrijk bij tijdelijk verblijf zorg nodig heeft kan dat op twee manieren laten doen: rechtstreeks ten laste van zijn Nederlandse zorgverzekeraar. Kosten worden dan gedragen door de zorgverzekeraar. Dat schijnt het meest voor te komen. Andere mogelijkheid is mbv door die verzekeraar afgegeven EHIC kaart naar Vo883/2004. Dan worden de kosten door Frankrijk bij het CAK gedeclareerd en zijn ze ten laste van het Zorgverzekeringsfonds."

En:

"In de berekening van de woonlandfactor komen ze niet tot uitdrukking zo lang Nederland zich baseert op de kostennota's die via de Europese Commissie geregeld worden. Daar zijn de wettelijke kosten gemaakt door verdragsgerechtigden uitgesloten van de berekening van de gemiddelde kosten per Frans verzekerde. Overigens zou de invloed ook niet zo groot zijn, want de meeste kosten worden in Frankrijk natuurlijk gemaakt door Frans verzekerden.

Nederland betaalt verder vanuit het Zorgverzekeringsfonds de hierboven genoemde kosten, en sluit daar geen aparte verzekering voor af. Ook al blijken de via de EHIC gedeclareerde kosten flink te variëren in de tijd (heeft vooral administratieve , moment van declareren, oorzaken). Het Zorgverzekeringsfonds dient natuurlijk ook gewoonweg als "verzekeringsinstrument", zowel voor binnenlandse als buitenlandse kosten."

Janny had dus volkomen gelijk, dat alles via de Zorgverzekeringswet wordt geregeld en dat "spookemigranten" geen enkele invloed hebben op wat Nederland aan verdragsbijdrage inhoudt bij de wél officieel geëemigreerden/verdragsgerechtigden, zoals ik in het verwijderde onderwerp beweerde.

Overigens gaat de Nederlandse regering de woonlandfactor in 2023 vaststellen via het systeem van de WHO, volgens het System of Health Accounts (SHA), hetgeen ook de Vereniging Belangenbehartiing Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) heeft bepleit.


 

 

Weergaven: 5837

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20220917, Migratie, Naslagwerk, Overheid

Reactie van John op 19 September 2022 op 9.03
Idd 86 e bij zilveren kruis
Ben er nog steeds bij.
Reactie van Jan de Voogd op 19 September 2022 op 9.04

@ Theodora Besse

 Veel Nederlandse thuiszorg zit (niet langer) in de ZVW en WLZ maar in de uit de algemene middelen gefinancierde WMO . Toen in 2015 thuiszorg uit WLZ en ZVW werd gehaald en in de WMO geplaatst ging de woonlandfactor structureel omhoog omdat de gemiddelde kosten per verzekerde in Nederland daalden (maar de inkomensafhankelijke procentuele bijdrage WLZ flink naar beneden). Voor zover in Frankrijk thuiszorg (of andere langdurige zorg) niet vanuit de "assurance maladie" wordt betaald horen de kosten ervan niet in de teller van de woonlandfactor.

Reactie van Janny O. op 19 September 2022 op 9.05

John wat is je eigen risico? En ik dacht dat je geëmigreerd was? Of duurt dat nog even?

Reactie van Jan de Voogd op 19 September 2022 op 9.10

Bij de zeer lage nominale premies voor ZVW verzekeringen is er sprake van a) een verhoogd eigen risico,  namelijk van standaard 385 Euro tot 885 Euro per jaar ( en zitten er geen aanvullende elementen op het basispakket in zoals bij de duurdere verzekeringen). Wat je onder het eigen risico betaalt (dus maximaal 885 Euro op jaarbasis) is niet aftrekbaar voor de belastingen, de eigen bijdragen in beginsel wel. Maar die zijn in de ZVW veelal (nog) gering, in de WLZ (en WMO) hoger.

Reactie van Jan de Voogd op 19 September 2022 op 9.22

@ Max Boret

 Over het structureel niet toekennen van algemene heffingskorting voor buitenlands belastingplichtigen (in de EU/EER) ondersteunt de VBNGB proefprocedures. Claims tot uitbetaling zijn tot heden afgewezen tot in hoger beroep. Er loopt thans een zaak in cassatie bij de Hoge Raad (voor een inwoner van Frankrijk). Overigens is de algemene heffingskorting (naast andere voordelen zoals persoonsgebonden aftrek) niet afgeschaft voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen in EU/EER. Over de condities waaronder men uiteindelijk kwalificeert (danwel men zich op het woonstaatcriterium uit het EU recht kan beroepen) lopen ook proefprocedures die tot heden in hoger beroep ten dele gewonnen zijn. De staatssecretaris is echter (net als een belanghebbende) in cassatie gegaan.

Reactie van Max Boret op 19 September 2022 op 10.16

@Jan de Voogd: wat betaal je in Nederland meer aan premies (zoals ZVW, bijdragen e.d) dan in Frankrijk?

@Janny: ik heb geprobeerd voor mijn vader thuiszorg te krijgen in Frankrijk: onmogelijk! En al was het mogelijk geweest waren de premies bij ASDM, Sciade en Apa erg hoog.

Misschien voor mensen zonder inkomen gratis?

Reactie van Janny O. op 19 September 2022 op 10.31

Max, de ellende met je vader heb ik meegekregen. Maar als je het nog niet door had, ik ben helemaal niet van "in Frankrijk is alles beter". Franse collega van mijn zoon moest vorige week zoom afspraak afzeggen. Hij kon dezelfde middag bij specialist komen, anders zou het in april worden.

Reactie van Jan de Voogd op 19 September 2022 op 10.34

@max Boret

 Je betaalt  in Nederland voor het basispakket 100/89,10 meer aan premies en bijdragen voor het verzekerde basispakket dan als verdragsgerechtigde (afgezien van gezinsleden kosten) voor dat van Frankrijk. Daarnaast betaal je in Nederland via de belastingen mee aan de WMO. Of Frankrijk vergelijkbare voorzieningen heeft en hoeveel die uit de algmenen middelen kosten , weet ik niet. Ik heb de indruk dat de premiekosten van de mutuelle hoger zijn dan van de aanvullende premies voor Nederlandse verzekeringen. 

Hoeveel een Frans verzekerde in vergelijking met de in Frankrijk wonende verdragsgerechtigde betaalt voor hetzelfde pakket weet ik niet. Dat lijkt me een mooie klus voor iemand in Frankrijk om dat uit te zoeken ( de premie/bijdrage-berekening is waarschijnlijk niet zo ingewikkled als die in Nederland is). Merk daarbij wel op dat sommige gepensioneerde verdragsgerechtigden kunnen profiteren van de (lage) kosten van medeverdragsgerechtigdheid van partners en andere gezinsleden.Je hebt aan zo'n berekening natuurlijk slechts wat aan als je in staat bent je in de een of andere status van ziektekostenverzekering (als gepensioneerde) te begeven. Dat is nog niet zo eenvoudig. In het algemeen: of je moet ervoor kunnen zorgen dat je een Frans pensioen (danwel juist voldoende lang een Nederlands) pensioen hebt opgebouwd, ofwel je moet als gepensioneerde in Frankrijk gaan (bij)werken (of daarmee juist stoppen).    

Reactie van Max Boret op 19 September 2022 op 11.43

Je betaalt natuurlijk in Nederland 10,90% meer, maar dan ben je ook wel 100% basispakket verzekerd.

Ik wil ook wel dat volledige bedrag betalen en dan 100% basisverzekering krijgen.

In Nederland kan je, als 64 jarige met onderliggende gezondheidsproblemen, goed uitkomen met je basisverzekering en een eventuele kleine aanvullende verzekering.

In Frankrijk kan je het risico niet lopen om maar 60-70% verzekerd te zijn, en heb je dus een aanvullende mutuelle beslist nodig: ik betaal 110 euro extra per maand!

Reactie van Janny O. op 19 September 2022 op 11.49

Max, je hebt keuzes gemaakt. Zoals Jan al eerder schreef, ga er in Frankrijk achteraan dat 100% vergoed wordt. Het is toch niet de taak van de Nederlandse overheid om in alle landen waar Nederlanders wonen de ziektekosten te regelen.

 

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

Uw donatie is nodig

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden