Nedergids! De dienstverlener die je zoekt zul je daar vinden!

Ben je dienstverlener in Frankrijk? Meld je dan aan!

Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

Opnieuw flater of doordachte beslissing van Europa ?

Geen discussie te willen uitlokken over pro of contra zijn van wapenbezit particulieren, wil ik u deze problematiek even schetsen, waar onze EU-geleerden denken van een gepaste oplossing gevonden te hebben .... Gelieve u te onthouden van commentaar over wel of niet wapenbezit particulieren, het gaat voornamelijk over de gedachtengang omtrent bepaalde problemen aan te pakken... 

Waarom hier te plaatsen : veel jagers en sportschutters in Frankrijk.

Betreft : voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de directieve 91/477/CEE, met betrekking tot de controle over de aanschaf en het bezit van wapens, door de instelling van een verbod op bepaalde types wapens.

Via diverse belangenverenigingen heb ik vernomen dat de Europese Commissie een zeer ingrijpend voorstel gedaan heeft in verband met bovenvermelde directieve, als antwoord op de terroristische aanslagen in Parijs en in Brussel

Bij dit schrijven wens ik u mijn grootste tegenkanting tegen het huidige voorstel tot wijziging van de directieve, die het legaal wapenbezit bij particulieren regelt, en door de Commissie voorgesteld, mee te delen.

Verschillende punten in het voorstel zijn totaal onaanvaardbaar of totaal zinloos:

  1. Vooreerst werd er voortdurend een totaal onaanvaardbaar amalgaan bij het publiek gecreëerd tussen de legale wapenbezitters en de terroristen, die de Commissie wenst te treffen. De legale wapenbezitters zijn inderdaad eerbare personen, respectvol voor de, reeds strikte, wapenwetgeving, die reeds voldoen aan de verschillende opgelegde voorwaarden alvorens toegang te krijgen tot legaal wapenbezit en die regelmatig gecontroleerd worden, terwijl terroristen en andere criminelen personen zijn zonder respect voor de wetten, de overheid et de gemeenschap waarin zij leven. Er is dus geen enkele overeenkomst tussen deze twee bevolkingsgroepen.

  2. De wapens die gebruikt werden door de terroristen waren allen illegaal en verboden, zoals ook de gebruikte explosieven. De wapens waren illegaal ingevoerd en illegaal bijgehouden en zijn ontsnapt aan elke controle en alle bestaande wetgeving op wapenbezit, die deze wapens reeds uitsloot.

  3. In tegenstelling tot het beoogde doel van de Commissie, zullen de voorgestelde wijzigingen dan ook uitsluitend de eerbare personen, die aan de geldende wetten gehoorzamen, treffen. De terroristen en andere criminelen zijn de facto dus niet getroffen en zullen er dus geen enkele hinder door ondervinden om verder te handelen zoals voorheen.

  4. In het geval deze voorstellen zouden toegepast worden, zouden verschillende miljoenen eerbare personen, totaal nutteloos, worden onteigend van hun wapens, die zij met respect voor de geldende wetten en met respect voor de maatschappelijke samenlevingsregels verworven hebben en dit met als, op deze manier, totaal onmogelijk te bereiken doel om de terroristen en andere criminelen te ontwapenen aangezien dezen zich niet bevoorraden op de legale markt van de particulieren.

  5. Deze operatie zou niet alleen onnodig tienduizenden politiemannen en andere ambtenaren immobiliseren, om deze massale onteigening te realiseren, hen op die manier onttrekkend aan de daadwerkelijke strijd tegen de terroristen en andere criminelen, maar zou, anderzijds, een enorme verspilling betekenen van geld, noodzakelijk voor de verplichte vergoeding van deze onteigening (het geschatte bedrag benadert één miljard euro). Er zou dus een enorme verspilling van tijd en geld, die nuttiger zouden kunnen besteed worden aan de effectieve bestrijding van het terrorisme en de criminaliteit, in het algemeen, plaatsvinden.

Als bezorgde burger over de verontrustende evolutie van het terrorisme en de toenemende onveiligheid, in Europa, moet ik vaststellen dat de terroristen en de criminelen absoluut niet getroffen worden door dit voorstel en ik zou U dan ook willen vragen de Commissie aan te raden zich te focussen op het zoeken naar oplossingen voor de efficiënte bestrijding van het terrorisme en de criminaliteit door de systematische verwijdering van de echte schuldigen uit onze samenleving en het zoeken naar preventieve oplossingen aan de bron van de problemen, met name: de illegale wapensmokkel naar Europa.

De inperking van het legaal wapenbezit bij eerbare burgers maakt echter geen deel uit van de efficiënte oplossingen om een betere veiligheid te verzekeren tegen terrorisme en criminaliteit in onze samenleving en, integendeel, zou een enorme immobilisatie betekenen van middelen en mensen in de strijd tegen deze criminelen.

Ik wil u dan ook vragen tegen dit voorstel te stemmen en de nadruk te leggen op de daadwerkelijke en intensieve bestrijding van de illegale wapentrafiek en de criminaliteit in het algemeen, een zeer groot probleem in deze Europese Unie.

De bestaande algemene normen, samengevat in de directieve 91/477/CEE voldoen aan al de vereisten om een grondige controle op het legaal wapenbezit uit te oefenen en geen enkele verstrenging op het vlak van legaal wapenbezit kan de criminaliteit en het terrorisme nog beter bestrijden. Een verbod op een bepaalde categorie van wapens is, in deze context, dan ook totaal zinloos.

Het rapport van de rapporteur Vicky Ford bevestigt trouwens deze zienswijze.

Alleen een specifiek beleid op het gebied van criminaliteitsbestrijding kan daar verandering in brengen. Ik durf dan ook te hopen dat al uw aandacht aan dit probleem zou besteed worden.

U bij voorbaat dankend

Weergaven: 1334

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20160707, Overheid

Reactie van Michiel Terwindt op 7 Juli 2016 op 22.22

Ik ben het volkomen met je eens ! ga achter de criminelen aan en niet zinloos achter legale wapenbezitters.


Overleden
Reactie van Boudewijn Bolderheij op 8 Juli 2016 op 9.19
Ik ben tegen het meeste wapen bezit van particulieren.

Daar in tegen vind ik je inleiding zeer doorwrocht én duidelijk.
Toch geloof ik dat er één argument behoorlijk rammelt: de kosten, jouw punt 5.
Ook nu is er controle op wapen bezit;
1. Als er straks minder wapens zijn worden de controle kosten lager.
2. Na een aanloop periode komt er juist mankracht vrij.

Boudewijn
Reactie van Wilco op 8 Juli 2016 op 9.29

Eens, volledig.

In Amerika is dezelfde strijd gaande om via het terrorisme argument het wapenbezit aan te pakken. Echter in ik meen "Bowling for Columbine" laat Micheal Moore zien in vergelijking met Canada dat het niet de hoeveelheid wapens in een land zijn maar wat de mensen ermee doen. Daarbij is het idee in de Amerikaanse grondwet nog niet zo slecht dat mensen het recht geeft een gewapende militie te vormen om de vrijheid te behouden (ook als een overheid die vrijheid beperkt).

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.`

 In dat licht zou je ook dus ook niet willen dat een overheid weet wie een wapen heeft, maar misschien is iets van een vaardigheidscheck of lessen vooraf wel handig?


Overleden
Reactie van Boudewijn Bolderheij op 8 Juli 2016 op 11.00
Mooi voorbeeld van op de man spelen !

Niets bijdragen aan het draadje.


Boudewijn
Reactie van Thade op 8 Juli 2016 op 14.57

als het geringe aantal reacties dat je hier krijgt een indicatie is van desinteresse en anti-wapen gevoelens in de samenleving, lijkt het me geen flater, om je vraag te beantwoorden.

Ik denk dat ze het sentiment goed aangevoeld hebben en dat de voorstellen voor strenger toezicht op particulier wapenbezit aangenomen zullen worden.

Ik begrijp dat jij daar niet blij mee bent.

Reactie van kurtmiekesiebe op 8 Juli 2016 op 18.30

Wel, Thade, bedankt voor je begrip. Maar het gaat erover dat dit gaat over het sussen van het 'sentiment' van de bevolking. Ik zie onze EU-vertegenwoordigers al op de foto staan : kijk, wij de helden doen er iets aan om het terrorisme aan te pakken, wij stemmen een strengere wapenwetgeving - en wat hierachter komt, wordt niet medegedeeld - voor de 'brave' sportschutter... (oei darts is ook gevaarlijk, is ook op een doel werpen). Terwijl in de leuke grootsteden de kalasjnikovs lekker onder de toonbank verkocht worden aan ... 

Weet wel : wie een vergunning krijgt, moet aan heel veel voorwaarden voldoen en is over het algemeen een gehoorzame, brave burger. 

Reactie van Moderator Nederlanders.fr op 9 Juli 2016 op 11.22

Mijnheer Rientjes,

we verzoeken u vriendelijk om de richtlijnen voor het gebruik van dit forum in acht te nemem:

  • Wees alstublieft vriendelijk, positief en constructief. 
  • Past uw reactie bij dit bericht? Wordt een antwoord gevraagd? Wordt een oplossing gezocht? Worden ervaring en kennis gedeeld? Wordt een discussie verwacht? Wordt uw mening gevraagd? Past een compliment?

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

© 2022   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden