www.nederlanders.fr

Voor en door alle Nederlandstaligen in Frankrijk - Zegt het voort!

www.nedergids.nl 

Nederlandse dienstverleners in Frankrijk


Behalve als zelfstandige kan iemand werken in loondienst of als vrijwilliger, dat laatste al dan niet tegen kost en inwoning. In Frankrijk ligt het iets ingewikkelder.

Loondienst is geregeld in de Loi de Travail. Kenmerken: de werknemer werkt en de werkgever betaalt een salaris, minimaal het verplichte minimumloon (SMIC). Tussen de werkgever en de werknemer bestaat een gezagsverhouding: de werkgever bepaalt de aard van de werkzaamheden en de werknemer voert ze uit volgens de aanwijzingen van de werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Vrijwilligerswerk kent in Frankrijk, evenals in andere landen vele beperkingen teneinde zwart werken tegen te gaan. Anders dan in de meeste landen onderscheidt men in Frankrijk twee soorten vrijwilligerswerk:

1. Le Bénévolat met Bénévoles
2. Le Volontariat met Volontaires.

1. Le Bénévolat

Er bestaat geen wettelijke definitie van Bénévolat. Algemeen wordt de volgende definitie gehanteerd: Vrijwillige werkzaamheden voor een ander, zonder tegenprestatie, die in de vrije tijd naast het professionele leven incidenteel worden verricht. Men onderscheidt:

a. Bénévolat directe (familie-, buren- of vriendenhulp bij een bepaalde klus, bij ziekte en ongeval of aan ouderen)


b.
Bénévolat indirecte

Een bénévole indirecte besteedt naast zijn betaalde werk of naast studie enkele uren per week aan werkzaamheden voor een wettelijk erkende vereniging of stichting van openbaar nut, maatschappelijk belang, cultuur of voor hulp aan hulpbehoevenden. Dat kan bijvoorbeeld de sportvereniging zijn waarvan hij lid is, de dierenbescherming, een jagersvereniging, een vereniging tot restauratie van cultureel erfgoed, tot verstrekking van gratis maaltijden/onderdak aan dak- en thuislozen of het Rode Kruis.

Hij doet dit op vrijwillige basis, gedurende langere tijd en hij ontvangt geen vergoeding, noch financieel noch in natura. Wel heeft hij recht op een reële onkostenvergoeding, die onbelast is. Sinds een aantal jaren bestaat voor bénévoles ook de "chèque repas", die de vereniging of stichting kan aanschaffen als bijdrage in de maaltijden van haar vrijwilligers. Deze chèque repas vertoont enige overeenkomst met de "titre restaurant" die werkgevers aan hun werknemers kunnen verstrekken.

Frankrijk kent ongeveer 2000 erkende verenigingen en stichtingen van openbaar nut en maatschappelijk belang. Wanneer het vrijwilligerswerk kan bestaan uit het uitvoeren van gevaarlijke werkzaamheden is de organisatie verplicht om een verzekering af te sluiten voor de vrijwilliger. Aan alle andere organisaties die gebruik maken van vrijwilligers wordt geadviseerd vrijwillig een verzekering af te sluiten.

Verenigingen als bijvoorbeeld Aneas en Allo Voisins maken gebruik van bénévoles om mensen die in nood verkeren, respectievelijk professionele hulp niet kunnen betalen, uit de brand te helpen.

De vereniging Aneas verleent hulp aan Nederlanders in Frankrijk die in problemen zijn geraakt die ze zelf niet (meer) kunnen oplossen. Tegenwoordig helpt Aneas ook nieuwkomers die bijvoorbeeld de taal niet voldoende spreken of waarvan in de praktijk blijkt dat ze zich onvoldoende hebben voorbereid op het wonen en leven in Frankrijk.

Hulp door Allo Voisins is betaald, maar tussen inhuurder en hulpverlener wordt per klus een gunstig tarief afgesproken.

2. Le Volontariat

Het Volontariat is geregeld bij wet van 30 mei 2006. Ook het Volontariat kent geen wettelijke definitie. Het volontariat is een fulltime bezigheid voor bepaalde tijd, gebaseerd op een schriftelijke overeenkomst tussen een erkende organisatie, vereniging of stichting van openbaar nut en maatschappelijk belang. Er bestaan verschillende soorten Volontariat:

- Le volontariat associatif

- Le volontariat international en entreprise (VIE)

- Le volontariat international en administration (VIA)

- Le service volontaire européen (SVE)

- Le volontariat de solidarité internationale (VSI)

- Le service civique (om jongeren te integreren in de franse maatschappij via werkzaamheden van algemeen maatschappelijk belang, bijvoorbeeld ten behoeve van projecten voor cultuur, onderwijs, milieu, gezondheidszorg, jeugdwerk en sport.

Een volontaire is vaak een geschoolde en gespecialiseerde kracht, maar een specifieke opleiding is niet noodzakelijk. Hij werkt fulltime, gedurende langere of kortere tijd in een wettelijk geregeld verband. Er staat een kleine financiële vergoeding tegenover, waarvan vaak een gedeelte in natura (kost en inwoning). Tussen de opdrachtgever en de vrijwilliger bestaat geen gezagsverhouding.

De duur varieert van 6 maanden tot maximaal 2 jaar. Verschillende contracten na elkaar zijn mogelijk tot maximaal 3 jaar. Volontariat kan worden bijgeschreven in een CV en telt mee als volwaardige werkervaring.

Wwoof Frankrijk is een voorbeeld van Volontariat. Internationaal is Wwoof een organisatie die biologische boeren en vrijwilligers met elkaar in contact brengt. Daarbij worden vrij strenge regels gehanteerd. De vrijwilliger, ook wel wwoofer genoemd, assisteert de boer in vrijwel alles, maar er bestaat geen gezagsverhouding tussen hen. 

Alle andere arbeid op regelmatige basis die, al dan niet tijdelijk, voor één persoon of één organisatie wordt verricht valt in Frankrijk onder de Loi de Travail en veronderstelt dus verplicht een arbeidsovereenkomst, al dan niet vastgelegd in een schriftelijk arbeidscontract.

Dat betekent dat wanneer gedurende enige tijd in een gezagsverhouding (volgens aanwijzingen van de opdrachtgever) werkzaamheden voor één persoon of één onderneming worden verricht er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst met alle wettelijke verplichtingen van dien. Het doet er dus niet toe welke titel de opdrachtgever aan de arbeidsrelatie geeft.

Weergaven: 1511

Tags: 20170319, Overheid, Werk Algemeen

Reactie van Leo van Vliet op 19 Maart 2017 op 16.24
Dank je wel Theodora het is weer een heel stuk duidelijker geworden.
Reactie van Anita B op 19 Maart 2017 op 19.02
Dank je wel Theodora voor dit duidelijke verhaal ! Ik wil zelf ook weer graag vrijwilligerswerk gaan doen, zoals ik dat in Nederland deed. Ik werkte daar als vrijwilliger bij Het Utrechts Archief, waar ik ook al medewerker werkzaam ben geweest. Zou zoiets ook graag hier in Bretagne willen doen. Kan op de website niet terugvinden of ze daar met vrijwilligers werken. Iemand enig idee of er een organisatie is die dit soort vrijwilligerswerk organiseert ?
Reactie van Jeroen Sweijen op 19 Maart 2017 op 20.26

Beste Anita,

Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat de archieven geen vrijwilligers aannemen - ik ken iemand die vaak op het archief komt (Rennes & Vitré) en die heeft dat nog nooit vermeld. Daarentegen werken zo goed als alle gemeentelijke bibliotheken met vrijwilligers - en er is een dicht netwerk in Bretagne (ik zit hier ook in Bretagne, ben zelfs politiek verantwoordelijk voor de plaatselijke bibliotheek). Dat is wel niet helemaal hetzelfde, dat weet ik, maar je vindt er vast wel iets. Daarnaast zoeken zo goed als alle CCAS'en (gemeentelijke sociale dienst) permanent vrijwilligers om mee te helpen, en is zo goed als elke vereniging (niet alleen die 2 000 die Theaodora noemt, maar ook alle lokale verenigingen), blij met vrijwilligers. En wil je in de richting van de archieven blijven zitten, denk dan ook eens aan de lokale heemkunde, bijvoorbeeld...

Reactie van Anita B op 19 Maart 2017 op 21.10
Bedankt voor je tips @Jeroen Sweijen . Ik ga 's informeren bij een lokale bibliotheek ! Ik spreek nog niet heel erg goed Frans, dus zoiets als voor de CCAS is voor mij nu nog niet geschikt. Misschien over een jaar of wat ! Maar bedankt voor je reactie in ieder geval !
Reactie van Erwin Derksen op 19 Maart 2017 op 21.59

Duidelijk stuk, bedankt. Wel 1 aanvulling: Wwoof = World-Wide Opportunities on Organic Farms, dus dat alleen biologische boeren daar gebruik van kunnen maken geldt ook in het buitenland denk ik.

Reactie van Theodora Besse op 19 Maart 2017 op 23.14

Erwin, je hebt gelijk. Ik heb me niet in Wwoof verdiept. Ik ken hier vlakbij een biologische boer (Nederlander) die regelmatig met wwoofers werkt. Om die reden noemde ik Wwoof als voorbeeld van volontariat. Nu ik Wwoof even heb gegoogeld zie ik dat het inderdaad wereldwijd om biologische boeren gaat. Bedankt voor de correctie. Om misverstanden te voorkomen zal ik Mod verzoeken een kleine wijziging in m'n artikel te willen aanbrengen.

Reactie van El Burro Català op 20 Maart 2017 op 0.52

Theodora en @Erwin Derksen, opnieuw een aanvulling: het zijn niet alleen biologische boeren(- bedrijven) die gebruik maken van 'Wwoof'. Ook zich 'biologisch' noemende campings in Frankrijk hebben 'Wwoof' ontdekt. Voor zover ik weet nooit tot tevredenheid van de vrijwillig(st)ers. Integendeel. Uitbuiting zoals overuren draaien, minachting enzovoort is hun deel.

Let wel, dit is gebaseerd op verhalen die ik hoor. Dat dit bericht geen smet werpe op 'Wwoof': de organisatie is wereldwijd vermaard. Zeer geliefd bij jonge mensen. Op zoek naar wereldgeluk.

Reactie van Renée de Gans op 20 Maart 2017 op 7.17

Hartelijk dank voor deze nuttige informatie over het werken als vrijwilliger.

Een kleine aanvulling: naast de vrijwilligers van Aneas (aneas.fr) zijn de vrijwilligers van het Nederlands Ondersteuningsfonds (nederlandsondersteuningsfonds.fr) in de regio PACA zeer actief bij het begeleiden van landgenoten die om welke reden dan ook hulp behoeven en geen beroep kunnen doen op de Franse of Nederlandse overheid.

Reactie van Theodora Besse op 20 Maart 2017 op 7.17

Ook jij bedankt El Burro! De bedoeling van mijn artikel is om een globaal overzicht te geven van hoe vrijwilligerswerk in Frankrijk officieel is geregeld. Het is een veelomvattend en gecompliceerd onderwerp. Wanneer je op alle details zou ingaan, zou je er een boekwerk mee kunnen vullen. In het kader van dit forum lijkt me een overzicht voldoende.

Desalniettemin stel ik iedere nadere toelichting, aanvulling of correctie uiteraard zeer op prijs. Ook die van Jeroen hierboven.

Anita, ik had nog nooit van Het Utrechts Archief gehoord. Archief klinkt wat saai en stoffig, maar nu ik het even heb gegoogeld, lijkt het me bijzonder interessant. Wat leuk dat je al vrij snel na aankomst je wilt inzetten voor vrijwilligerswerk. Het lijkt me ook voor jezelf een prima manier om in te burgeren en snel de taal te leren beheersen. Ik wens je veel succes met het vinden van werk dat je belangstelling heeft en waar je je kennis en enthousiasme in kwijt kunt.

Reactie van Theodora Besse op 20 Maart 2017 op 7.30

Renée, we hebben vrijwel tegelijkertijd gereageerd. Ook jij uiteraard bedankt voor je nuttige aanvulling. Op de website van Aneas wordt naar het Ondersteuningsfonds verwezen, omdat het fonds specifiek landgenoten-in-nood in de regio Paca ondersteunt.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

--

© 2017   Gemaakt door: Anton Noë.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden