Nederlanders.fr

Hèt netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk - zegt het voort!

||  PLAATS BERICHT  ||  PLAATS ADVERTENTIE   || 

Per 1 januari 2019 of in de loop van het jaar 2019 verandert er het een en ander ivoor degenen die in Frankrijk wonen. Hieronder zet ik de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Verreweg de grootste verandering in 2019 zal voor de Fransen ongetwijfeld de "prélèvement à la source" zijn, de maandelijkse inhouding van belasting en sociale lasten op het inkomen. Dit systeem geldt allang in alle landen van Europa, behalve in Zwitserland. Duitsland begon er in 1920 mee en Spanje was tot nu toe hekkesluiter (in 1979). Zie LeFigaro.fr.

Onder het presidentschap van François Hollande werd eindelijk in Frankrijk het maandelijkse inningssysteem door het parlement geaccepteerd, maar de zorgen van de invoering (destijds gepland voor 1 januari 2018) werden wijselijk overgeheveld naar de volgende regering. Premier Edouard Philippe stelde de invoering nog eens met een jaar uit, maar nu gaat het er dan toch echt van komen. Veel Fransen zullen op hun neus kijken wanneer ze eind januari hun loon, pensioen of uitkering ontvangen, want eventuele belasting en de CSG/CRDS zijn er dan voor het eerst op in mindering gebracht.Verder ondergaat het minimumloon (SMIC) de automatische jaarlijkse verhoging, die dit jaar 1,5% bedraagt. Dat betekent dat een SMICker per maand €1204 netto gaat ontvangen (€16 netto meer dan in 2018).

Overuren die werknemers maken zullen vanaf 1 januari 2019 bruto worden uitbetaald. Het loon voor deze overuren is dus niet meer onderworpen aan belastingheffing en sociale lasten.

De prime d'activité gaat met een bonus van €90 omhoog (toegezegd door president Macron in zijn tv-toespraak van 10 december 2018). Recht op een prime d'activité hebben alle werknemers en zelfstandigen die 1 tot 1,3 maal de SMIC verdienen. Ook mensen die 0,8 tot 1,5 maal de SMIC verdienen hebben er recht op, maar zij ontvangen naar verhouding minder. In totaal hebben ongeveer vijf miljoen huishoudens recht op de prime d'activité.De
algemene verhoging van de CSG met 1,7% gaat niet door voor gepensioneerden die een belastbaar jaarinkomen hebben van minder dan €22580 (€34636 voor een echtpaar), eveneens toegezegd door president Macron. Voor gepensioneerden gelden dus vanaf 1 januari 2019 vier CSG-tarieven: 0% voor belastbare inkomens tot €11128, 3,8% voor belastbare inkomens tot €14548, 6,6% voor belastbare inkomens tot €22580 en 8,3% voor hogere inkomens. Deze bedragen gelden voor een alleenstaande, dus voor 1 part. Zie voor 1,5 en meer parts de tabel op Toutsurmesfinances.com. NB: de te betalen CSG (en andere sociale lasten) wordt niet berekend over het belastbare inkomen maar over het bruto inkomen!

De pensioenen gaan per 1 januari 2019 met 0,3% omhoog. Dat steekt schril af tegen de verhoging van de SMIC met 1,5% en de door de Banque de France verwachte inflatie van 1,7%.

Daarentegen stijgt het minimum bestaansinkomen voor ouderen (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées, ASPA) met €35 per maand tot €868,20 voor een alleenstaande. Voor echtparen stijgt het bedrag met €54 tot €1347,88. Mensen vanaf 65 jaar met een laag tot zeer laag inkomen hebben recht op deze uitkering (op aanvraag). Eventuele toeslagen komen daar nog bij, zoals bijvoorbeeld de woontoeslag. Ook mogen kinderen en kleinkinderen hun (groot)ouder(s) steunen met giften in geld, zonder dat dit van invloed is op de ASPA-uitkering. Voor details zie Service-public.fr.

Het pensioensysteem gaat in 2019 op de schop. In de loop van 2019 zal de regering voorstellen aan het parlement om het thans geldende systeem van gewerkte trimesters te vervangen door een puntensysteem. Zie voor meer uitleg Het franse pensioenstelsel. Deel 2. De hervorming volgens Macron. De twee grootste pensioenfondsen voor aanvullende pensioenen, Arrco en Agirc, fuseren per 1 januari 2019. De Agirc kent al een puntensysteem, dat door het gefuseerde pensioenfonds Agirc-Arrco zal worden voortgezet. De waarde per punt wordt jaarlijks vastgesteld. In november jl. heeft Agirc de puntwaarde verhoogd. Agirc-Arrco zal ook een bonus-malus systeem invoeren, waarbij degene die langer doorwerkt dan de pensioengerechtigde leeftijd óf geen korting van 10% krijgt op zijn pensioen óf (tijdelijk) een bonus ontvangt. De bonus-malus regeling Agirc-Arrco houdt het volgende in:

- wie per pensioenleeftijd met pensioen gaat krijgt een korting van 10% op zijn aanvullende pensioen;
- wie 1 jaar langer doorwerkt, krijgt geen korting van 10% op zijn aanvullende pensioen;
- wie 2 jaar langer doorwerkt krijgt een jaar lang een bonus van 10% van zijn aanvullende pensioen;
- wie 3 jaar langer doorwerkt krijgt een jaar lang een bonus van 20% van zijn aanvullende pensioen;
- wie 4 jaar langer doorwerkt krijgt een jaar lang een bonus van 30% van zijn aanvullende pensioen.

De tabaksprijzen blijven over het algemeen min of meer gelijk, rond de €8 per pakje sigaretten. Enkele (veelverkochte) merken zullen iets in prijs stijgen, maar dat doen de sigarettenfabrikanten zelf. Zie voor de prijzen per merk: Capital.fr. Wat betreft de genezing van tabakverslaving: nicotinepleisters, -kauwgom en dergelijke als hulpmiddel om te stoppen met roken worden voortaan alleen nog op doktersrecept verstrekt en gedurende onbeperkte tijd voor 65% vergoed door de basisverzekering. Het maximum van €150 per per patiënt per jaar wordt afgeschaft.Het gereglementeerde tarief van de
gasprijs zal per 1 januari 2019 met 2% dalen. Het tarief zal gedurende de winter 2018-2019 niet meer worden verhoogd.

De nieuwe EU-regels voor de contrôle technique (APK) die per 20 mei 2018 in de EU zijn ingevoerd, worden in Frankrijk qua uitlaatgassen extra verzwaard voor oude, zeer vervuilende dieselauto's. Deze strengere keuringseisen voor uitlaatgassen zouden per 1 januari 2019 worden ingevoerd, maar zijn opnieuw met minimaal een half jaar uitgesteld, aldus Linternaute.com.

Dit waren de voornaamste wijzigingen die in 2019 zullen plaatsvinden. Enkele andere zijn: voor hoortoestellen zal de Sécu in 2019 per oor €200 meer vergoeden, als aanloop naar een volledige vergoeding in 2021. Ook wordt er een maximumprijs vastgesteld voor kronen en tandprotheses, waarbij het in 2021 voor bepaalde soorten kronen en protheses tot een volledige vergoeding zal komen.

Verder wordt per 1 januari 2019 de verkoop aan en het gebruik van pesticiden door particulieren verboden, worden postzegels ongeveer 10% duurder en neemt de taxe d'habitation opnieuw met een derde af. De prime à la conversion (bij de inruil van een oude auto voor een nieuwe of tweedehandse) wordt voor de 20% van de armste burgers verdubbeld tot €4000. Tenslotte worden nieuwe micro-entrepreneurs in 2019 niet meer basisverzekerd via de RSI maar via de CPAM. Bestaande micro-entrepreneurs blijven nog een jaar via de RSI verzekerd. Zij worden in 2020 overgeheveld naar de CPAM. Voor (bijna) alle wijzigingen zie onderstaand overzicht uit de Midi Libre:Bronnen: MidiLibre.fr, NotreTemps.com en NeoViaRetraite.fr

Illustraties: Pixabay


Weergaven: 4379

Rubrieken,

Klik hieronder voor meer berichten in dezelfde rubriek.

20181230, Geldzaken, Overheid

Reactie van Henriette Kuit-van Oers op 6 Februari 2019 op 10.54
Zojuist met de Impôts in Gourdon gebeld (wij wonen in de Lot) en eindelijk duidelijkheid gekregen over hoe wij in 2019 inkomstenbelasting moeten gaan betalen . Wij krijgen pensioen uit Nederland elke maand en hebben een regeling om in Frankrijk hierover inkomstenbelasting te betalen. Wij wonen bijna 20 jaar in Frankrijk en onze inkomsten bestaan uit pensioen en AOW. Wij vullen , net zoals andere jaren, de aangifte (2018) in en krijgen dan in september 2019 een "factuur" om het hele jaarbedrag voor 2019 te betalen, dus dàt wordt "sparen". Hopenlijk komt er een mogelijkheid terug, dat wij weer per maand kunnen gaan betalen.
Hoop dat deze informatie door meerdere mensen die in onze situatie zijn, gelezen wordt. Maar laat dat maar aan U, Theodora Besse, over ! En bij deze erg bedankt voor alle nuttige informatie die U al gedeeld hebt met ons en andere Nederlanders in Frankrijk !
Reactie van Theodora Besse op 6 Februari 2019 op 17.43


Henriëtte, wanneer je inlogt op Impôts.gouv.fr Kom je op een pagina waar onder andere staat:

Gérer mon prélèvement à la source en daaronder:

Actualiser mon taux ou mes coordonnées bancaires, signaler un changement de situation de famille, gérer mes acomptes, consulter mes prélèvements…

Klik op die laatste zin en dan kun je zelf een maandbedrag regelen. Ik heb het zelf niet gedaan, want het maakt me niet veel uit of ik per jaar of per maand betaal. En zo krijg je nog een ietsepietsie rente op de spaarrekening...

Reactie van Jan de Voogd op 1 December 2019 op 9.45
Inmiddels heeft de Conseil d' Etat uitspraak gedaan over dit laatste en wordt geoordeeld dat de 7,5% prélèvements de solidarité niet gericht te zijn op sz-prestaties die onder Vo883/2004 vallen.
 Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/09/2019.
4. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, rétabli par l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Il est institué : (...) 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. (...) Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-7. / III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". Le prélèvement de solidarité institué par ces dispositions s'est substitué, à compter du 1er janvier 2019, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité auparavant applicables aux produits de placement.
5. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées de l'article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l'Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, si, ainsi que le soutient le requérant, le produit de ce prélèvement est susceptible d'être utilisé, en partie, pour financer l'indemnité compensatrice instituée par l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale. Dès lors, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l'article 235 ter du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. M. A... ne peut, par suite, utilement soulever à l'appui de sa requête le moyen tiré de ce que les commentaires administratifs attaqués prescrivent l'application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe d'unicité de législation énoncé par l'article 11 de ce règlement.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la requête de M. A... doit être rejetée.
Reactie van Theodora Besse op 1 December 2019 op 12.03


Dankjewel Jan! Maar ik vermoed dat je in het verkeerde onderwerp zit. Ik heb geen idee in welk onderwerp je dit bericht wel zou moeten plaatsen. Misschien kun je er een nieuw bericht van maken? Daarvan is ook het voordeel dat iedereen het ziet. Vast bedankt.

Je reactie hieronder, dit zijn de huisregels. 

Je moet lid zijn van Nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Nederlanders.fr

GA DIRECT NAAR:

ENTREPRISE | SPONSORS

WORD OOK SPONSOR!

_______________

Uw donatie is nodig

© 2023   Gemaakt door: Anton Noë, beheerder en gastheer.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden